Vi ger dig den kommunikativa stödstruktur du behöver för ett effektivt förändringsarbete som driver din affär

Med över 40 års erfarenhet vet vi vad som krävs för ett effektivt förändringsarbete och hur du kan använda kommunikation som strategiskt verktyg.

Läs mer om vad vi kan stötta dig med – eller hör av dig och berätta om dina utmaningar så ska vi göra allt vi kan för att stötta dig och din verksamhet framåt.

Arrow - Pink - Light

Ledarstöd – strategiskt och operativt

Det startar alltid med människan. Det är människor som ger liv till alla beslut och som skapar produktivitet, framgångsrika kundmöten och levererar resultat. Allt bygger på engagerade medarbetare som känner sig lyssnade till och involverade, och förstår vad ledningen vill och varför.

Vi hjälper våra kunder med ledarkommunikation grundad i insikter om såväl interna som externa målgrupper – alltid tydligt kopplat till verksamhetens affärsstrategi och med kreativ höjd.

Vi stöttar dig gärna med:

 • Rådgivning till ledare och nyckelpersoner
 • Budskapsutveckling och -träning
 • Förankring genom chefs- och medarbetarmöten
 • Dialoger, processer och workshops
 • Second opinion, interimskonsulter och stöd i samband med rekrytering

Arrow - Pink - Middle

Varumärke och erbjudande

Vi hjälper våra kunder att utveckla en stark varumärkesplattform och paketera ett tydligt och attraktivt erbjudande för att framgångsrikt kunna möta en allt kräsnare målgrupp.

Vi vet att affären vinner på en paketering som känns omedelbar och som upplevs intressant och relevant. Vid varje kundmöte.

Vi stöttar dig gärna med:

 • Varumärkesstrategi och -plattform
 • Grafisk profil
 • Paketering av erbjudande
 • Kommunikationskoncept

Arrow - Pink - Dark

Grundstruktur och organisation

Vi hjälper våra kunder att utveckla en grundstruktur för kommunikationsarbetet för att möte dagens och morgondagens behov.

En flexibel och dynamisk organisation med rätt kompetenser och ett tydligt ramverk för arbetet skapar den styrning, effektivitet och produktivitet som krävs i dagens näringsliv.

Vi stöttar dig gärna med:

 • Organisationsutveckling
 • Planer och strategier
 • Styrning, ledning och arbetsprocesser
 • Kanalstrategi och -utveckling