In Nyheter

6 år efter lanseringen av Me-Maximilian.se fick vi på CANDI förnyat förtroende – att göra en ompaketering av Me-Maximilians erbjudande och en relansering av hemsidan. Idag är vi mycket stolta över det vi tillsammans åstadkommit!

Genom affärsdriven psykologi med rötterna i elitidrotten utvecklar och stärker Me-Maximilian individer, ledningsgrupper och organisationer i syfte att uppnå extraordinära resultat såväl i sina yrkesroller och verksamheter som i individernas privata relationer. Med över 30 års erfarenhet inom både modern prestationspsykologi och elitidrott erbjuder Me-Maximilian unika och utmanande metoder och verktyg som leder till konkreta och ofta mätbara resultat.

Vi på CANDI ser fram emot att ompaketeringen och relanseringen bidrar till att fler upptäcker Me-Maximilians attraktiva erbjudande!

Tack för ett gott samarbete! @maxitrope @goldlife @tailorfilm

Fler nyheter