I förändring är en sund företagskultur och självledarskap helt avgörande

100% Rent spel

Digitalisering, globalisering, pandemi och distansarbete har i grunden förändrat hur vi arbetar, agerar och fattar beslut. I en alltmer komplex värld behöver vi alla både kunskap och erfarenhet för att kunna navigera och agera på ett sätt som långsiktigt bygger och stärker verksamhetens varumärke.

En sund företagskultur tar sin utgångspunkt i gällande lagar och förordningar men också i ett professionellt och långsiktigt hållbart agerande – varje dag. För att stötta organisationer med dessa frågor har vi utvecklat ett lustfyllt, engagerande och involverande spel.

Spelet kombinerar faktafrågor med diskussionsfrågor kopplade till individens upplevelse och erfarenheter samt individens ställningstagande i olika dilemman som kan uppstå på en arbetsplats.

Spelet kan spelas helt digitalt men också i en hybridlösning som kombinerar det fysiska rummets fördelar med den flexibilitet som den digitala världen erbjuder.

Frågorna är uppdelade i tre kategorier: fakta, upplevelse och dilemman och skräddarsys efter bransch, verksamhetens mognad och art. Det gör spelet relevant och direkt användbart i individernas olika roller i företaget.

Arrow - Pink - LightFakta

Arrow - Pink - MiddleUpplevelse

Arrow - Pink - DarkDilemma

Hör gärna av dig så berättar vi mer om 100% Rent Spel och hur vi kan stötta dig i ditt förändringsarbete.

Grymt välgjort spel! Inte bara relevanta frågor men också inspirerande att se att det går att skapa en så positiv upplevelse runt dessa ämnen, innovativt!

Superkul och bra spel! Härlig dialog i mitt team! Jag skulle gärna spela det igen!

Att prata med sina kollegor om svåra frågor och vara förberedda inför en verklig situation skapar trygghet, ökad förmåga till självledarskap och ökade insikter för att kunna hantera sin vardag och oförutsedda situationer som kräver handlingskraft och snabbt agerande.

Medarbetarnas agerande i vardagen bygger såväl företagskulturen som verksamhetens varumärke.

I förändring är en sund företagskultur och självledarskap helt avgörande.

Digitalisering, globalisering, pandemi och distansarbete har i grunden förändrat hur vi arbetar, agerar och fattar beslut. I en alltmer komplex värld behöver vi alla både kunskap och erfarenhet för att kunna navigera och agera på ett sätt som långsiktigt bygger och stärker verksamhetens varumärke.

En sund företagskultur behöver ta sin utgångspunkt i gällande lagar och förordningar men också i ett professionellt och långsiktigt hållbart agerande – varje dag.

Involvera och engagera

För att stötta organisationer med dessa frågor har vi utvecklat ett lustfyllt, engagerande och involverande spel. 

Spelet kombinerar faktafrågor med diskussionsfrågor kopplade till individens upplevelse och erfarenheter samt individens ställningstagande i olika dilemman som kan uppstå på en arbetsplats.

Spelet kan spelas helt digitalt men också i en hybridlösning som kombinerar det fysiska rummets fördelar med den flexibilitet som den digitala världen erbjuder. Frågorna är uppdelade i tre kategorier: fakta, upplevelse och dilemman.

Effekter

Vår erfarenhet och våra insikter är att verksamheten uppnår mycket goda effekter av att spela spelet.

Vi har idag utvecklat och spelat spelet i flera olika typer av verksamheter, t ex inom utbildnings- och logistikbranschen samt inom olika konsultverksamheter. Eftersom frågorna skräddarsys efter bransch, verksamhetens mognad och art blir spelet relevant och direkt användbart i individernas olika roller i företaget.

  • ”Grymt välgjort spel! Inte bara relevanta frågor men också inspirerande att se att det går att skapa en så positiv upplevelse runt dessa ämnen, innovativt!”
  • ”Att prata med sina kollegor om svåra frågor och vara förberedda inför en verklig situation skapar trygghet, ökad förmåga till självledarskap och ökade insikter för att kunna hantera sin vardag och oförutsedda situationer som kräver handlingskraft och snabbt agerande.”
  • ”Superkul och bra spel! Härlig dialog i mitt team! Jag skulle gärna spela det igen!”

Människor