Vår expertis ligger i
skärningspunkten mellan
ledarskap och kommunikation.

I vår värld är kommunikation själva fundamentet i ledarskapet.

Vår expertis ligger i skärningspunkten mellan ledarskap och kommunikation.

Arrow - Pink - Light

Vad vi gör

Vi ger dig den kommunikativa stödstruktur du behöver för ett effektivt förändringsarbete som driver din affär.

Arrow - Pink - Middle

Vilka vi är

Vi ser oss inte som traditionella konsulter. Mer som rådgivare – med stor erfarenhet av kommunikation som strategiskt verktyg.

Chat GPT - Din digitala kommunikationsrådgivare

 Kommunikativ experthjälp i din ficka 24/7

Genom vår AI-genererade chatbot, Din Digitala Kommunikationsrådgivare, får du dygnet runt stöd i ditt kommunikativa arbete.

Oavsett om det handlar om att utforma strategiska planer eller skapa engagerande kommunikationsaktiviteter får du insikter och råd som möter ditt och din verksamhets unika behov. Du får även tillgång till analyser och trendprognoser som hjälper dig att ligga ett steg före.

För att använda Din Digitala Kommunkationsrådgivare behöver du ChatGPT4 Plus. Testa redan i dag – vi kan lova att det är värt det!

Din digitala Kommunikationsrådivare

Vi ger dig den kommunikativa stödstruktur du behöver för ett effektivt förändringsarbete som driver din affär.

Tillsammans har vi över 40 års erfarenhet av att arbeta med kommunikation både strategiskt och operativt i olika typer av företag och branscher. Vi har haft i princip alla roller som finns på en kommunikationsavdelning och växlat mellan att vara konsulter och själva sitta på kundsidan med erfarenhet av ledningsarbete på flera nivåer.

Den röda tråden i alla våra uppdrag är verksamheter i stark förändring.

Allt detta gör att vi vet vilka utmaningar du står inför i förändringsarbetet. Vi börjar alla våra uppdrag med en analys där vi lär känna dig och din verksamhet. Vi ger dig alltid vår uppriktiga bild över ert nuläge och vad som krävs för att ni så effektivt som möjligt ska ta er till ert önskade läge – med kommunikation som strategiskt verktyg.

Candi Comminication

Helena Didehvar och Carin Lilljebjörn Kukavica, grundare och seniora rådgivare

Aktuellt

Vår expertis ligger i skärningspunkten mellan ledarskap och kommunikation. I vår värld är kommunikation själva fundamentet i ledarskapet.